جوم سیتی آوین نت آوین نت

روند دیجیتالی شدن کارخانه‌ها تا سال 2020

روند دیجیتالی شدن کارخانه‌ها تا سال 2020 نقش عمده‌ای در تولیدات آن‌ها ایفا خواهد نمود. در حال حاضر، سناریوهای حساب شده و جدیدی با هدف افزایش کارایی خطوط تولید مبتنی بر توانایی‌های نسل جدید ربات‌ها در حال شکل‌گیری هستند که روند حرکتی تولیدکنندگان را به سمت اکوسیستم‌های داده-محور پیش می‌برد تا تولیدکنندگان به کمک تجهیزات متصل، چرخه حیات دستگاه‌های خود را پایش نمایند.
این در حالی است که چالش امنیت در دیجیتالی شدن کارخانه ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنا بر مطالعات انجام شده در گروه فراهم کننده محتوای وپس، امنیت جهانی IoT تا سال 2019 به میزان 73 درصد افزایش می یابد و در این راستا 195 میلیون دلار برای توسعه امنیت IoT هزینه خواهد شد