جوم سیتی آوین نت آوین نت

 

 

تحول دیجیتالی دراکوسیستم تکنولوژی‌، رسانه و مخابرات (TMT):

تغییرات جریان‌های درآمدی به کدام سو می‌رود؟