جوم سیتی آوین نت آوین نت

برای شرکت در نظرسنجی و مشارکت تخصصی بسته ۱۰ ام وپس با موضوع  اما و اگرهای بازار عمده فروشی خدمات دسترسی تلفن همراه، بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

https://www.surveymonkey.com/r/SHQQ6L3

مهلت شرکت در این نظرسنجی و مشارکت تخصصی، سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ است.